Juridische dienstverlening

Toneelhuis Limburg biedt gratis eerstelijns juridische dienstverlening aan bestuurders van toneelverenigingen en andere rechtspersonen aan die minimaal één jaar aangesloten (lid) zijn. Een belangrijk deel van de juridische dienstverlening is er op gericht om preventief te werken. Om hiervan goed te kunnen profiteren is het belangrijk dat in een vroegtijdig stadium contact opgenomen wordt en niet pas als er al een juridisch conflict is.

 

De juridische dienstverlening richt zich op de volgende vijf rechtsgebieden:

1. de vereniging en haar personeel (arbeidsrecht);

2. de vereniging en haar accommodatie (huurrecht, bestuursrecht);

3. de vereniging en haar interne organisatie (verenigingsrecht, privacywetgeving);

4. de vereniging en haar contracten (verbintenissenrecht, auteursrechten en licenties);

5. de vereniging en haar aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht).

 

De juridische dienstverlening is gratis zolang er niet geprocedeerd wordt en er ‘op afstand’ en bij voorkeur per email gecommuniceerd kan worden. Is het noodzakelijk of gewenst om ´op locatie´ ondersteuning te krijgen, dan is er altijd sprake van een onkostenvergoeding, bijvoorbeeld voor gereden kilometers of andere onkosten.

 

Indien het noodzakelijk is om te procederen of indien een partij tegen een aangeslotene (lid) een procedure aanspant, kan de begeleiding naar een gespecialiseerd advocaat ook tot de mogelijkheden behoren. Advocaatkosten en onkostenvergoedingen komen altijd voor rekening van de aangeslotene (lid). Toneelhuis Limburg c.q. de juridisch adviseur behoudt zich het recht voor om ook een eigen afweging te maken, in die zin dat er tussen de te verwachten omvang en het eventuele resultaat een relatie moet zijn tot de te verrichten werkuren en de tijdsspanne waarin een zaak speelt c.q. zal duren.

 

Deze ondersteuning is niet van toepassing voor de vrienden van c.q. donateurs van de STL. Om een beroep te doen op deze juridische ondersteuning kunt u een mail sturen naar bestuur@toneelhuislimburg.nl