Regisseursbank vernieuwd: schrijf je in!

Regisseurs zijn van vitaal belang voor toneelgezelschappen. Toneelhuis Limburg speelt graag een verbindende rol tussen clubs en regisseurs om het amateurtoneel in Limburg levendig te houden. Om toneelgezelschappen aan regisseurs te koppelen, heeft Toneelhuis Limburg de regisseursbank vernieuwd. Aangesloten toneelgezelschappen kunnen via een beschermde omgeving (Mijn Toneelhuis) profielen van regisseurs bekijken en op basis daarvan contact opnemen. Wij roepen iedere (amateur)regisseur in Limburg dan ook op zich te laten toevoegen aan onze regisseursbank!

 

We bieden regisseurs daarvoor twee mogelijkheden: een gratis optie en een voor €20,- per jaar:

  • Gratis: basisprofiel[1]. Je bent enkel zichtbaar op de databank met je naam en telefoonnummer.
  • Betalend[2]: Een volledig ingevuld profiel met een tekst over jouw ervaring en visie + profielfoto en cv. Daarbij ontvang je uitnodigingen voor thema- en netwerkbijeenkomsten.

 

Graag vernemen wij uiterlijk 15 mei of een van de twee opties iets voor jou is. Kies je voor de gratis optie? Laat dan je telefoonnummer waarop toneelgezelschappen jou kunnen bereiken achter via info@toneelhuislimburg.nl. Kies je voor de betalende optie? Wij maken een profiel voor je aan op basis van bij ons bekende gegevens (in het geval je in onze archieven zit, anders vragen we jou contactgegevens te mailen naar info@toneelhuislimburg.nl). Je ontvangt uiterlijk 1 juni een mail met je inloggegevens waarmee je jouw profiel verder kunt invullen.

 

Jouw contactgegevens zijn in beide opties enkel zichtbaar in de beschermde omgeving en dus niet openbaar zichtbaar op het internet.


Ter verheldering:

[1] Kies je voor de vermelding met uitsluitend naam en telefoonnummer? Dan verleen je bij die keuze de toestemming in het kader van de privacywetgeving waarmee wij als STL, of onze ondersteuningsorganisatie(s), deze gegevens mogen verwerken uitsluitend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Wijziging van telefoonnummer dient in de toekomst op eigen initiatief aan ons te worden doorgegeven evenals de wens om van de lijst afgehaald te worden.

 

2 Kies je voor de optie voor een volledig profiel, dan beschouwt Toneelhuis Limburg jou als lid (in de categorie vrienden/donateurs) die bij een stichting conform het rechtspersonenrecht ‘aangeslotenen’ genoemd worden.

 

N.B. Conform Artikel 4 lid 1 van de statuten van Stichting Toneelhuis Limburg (STL) kent de stichting aangeslotenen, partners en vrienden/donateurs die actief (willen) zijn in de amateurtheater- en cultuursector of die de aangeslotenen bij hun activiteiten en bedrijfsuitoefening behulpzaam kunnen zijn.